:::

ถาม-ตอบ ชั้นการฝึกอบรมเพื่อสอบมัคคุเทศของภาษาที่มีจำนวนน้อย

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลMinistry of Transportation and Communications
ตี : 1570
วันที่ : 2016/3/14
อัปเดต : 2016/3/14 下午 01:48:00

ถาม 1 :การเปิดเรียน「การฝึกอบรมเพื่อสอบมัคคุเทศของภาษาที่มีจำนวนน้อย」นี้จุดประสงค์ เพื่ออะไร ?
ตอบ 1 :นักท่องเที่ยวจากประเทศแถบเอเซียตะวันออกเฉียงไต้ ได้กลายเป็นนักท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไต้หวัน , ผู้พำนักใหม่มีความสามารถในภาษา , หากได้ทำงานเป็นมัคคุเทศ , ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศของตนเอง ,และได้ใช้ภาษาที่คล่องแคล่วของตนเองในการแนะนำประเทศไต้หวัน , จะช่วยยกระดับคุณภาพในการต้อนรับ ,และช่วยแก้ใขปัญหาบางส่วนในการขาดแคลนมัคคุเทศ。มัคคุเทศนอกจากจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมแล้ว ,จำเป็นต้องผ่านการทดสอบจากกระทรวงการตรวจสอบ 「การทดสอบการสอบทั่วไปของมัคคุเทศและความชำนาญเฉพาะทาง」

ถาม 2:「การฝึกอบรมเพื่อสอบมัคคุเทศของภาษาที่มีจำนวนน้อย」เมื่อไรทำการเปิดสอน?
ตอบ 2:เพื่อช่วยผู้พำนักใหม่ที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (วิชาชีพ)ขึ้นไป ,
ในการเข้าร่วมการสอบของกระทรวงการตรวจสอบในทุกปีที่จัด「การทดสอบการสอบทั่วไปของมัคคุเทศและความชำนาญเฉพาะทาง」(ตามปรกติจะเปิดรับสมัคในเว็ปใซด์ในปลายเดือนธันวาคม , จะทำการสอบ ในเดือน มีนาคม ในปีถัดมา) , ในทุกปี เดือน กันยายน ถึง เดือน พฤศจิกายน สำนักงานการท่องเที่ยวจะมีแผนการ 「การฝึกอบรมเพื่อสอบมัคคุเทศของภาษาที่มีจำนวนน้อย」เมื่อถึงเวลาจะประกาศข้อมูลใน 「เว็ปใซด์พัฒนการปลูกฝังความสามารถของพลังลูกใหม่」。

ถาม 3:ในการเข้าร่วม 「การฝึกอบรมเพื่อสอบมัคคุเทศของภาษาที่มีจำนวนน้อย」มีค่าใช้จ่ายเท่าไร ?
ตอบ 3:ในการเข้าร่วมหลักสูตรการเรียนสอบบัตรค่าใช้จ่ายสำนักงานการท่องเที่ยวจะเป็นอยู่ช่วยเหลือ。

Was this information helpful? Yes    No