:::

โครงการการปลูกฝังความสามารถและเงินทุนการศึกษาของบุตรผู้พำนักใหม่

ฉลาก
ที่ตั้ง
ตี : 275
วันที่ : 2016/3/14
อัปเดต : 2016/3/14 下午 01:34:00

เพื่อเสนอให้ความช่วยเหลือดูแล สนันสนุนและเป็นแรงจูงใจให้กับผู้พำนักใหม่
และบุตรที่มีผลการเรียนดีเด่นและในครอบครัวที่มีฐานะยากจนทั่วไปในประเทศไต้หวัน ,หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากการผ่าน「แผนการปลูกฝังความสามารถและเงินทุนการศึกษาสำหรับผู้พำนักใหม่และบุตรของผู้พำนักใหม่」ในการจัดตั้งนี้ ,จะสามารถไปกระตุ้นให้มีความพยายามในการเรียนรู้ และมีส่วนช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของครอบครัว บรรลุตามเป้าหมายของประเทศในการฝึกอบรมเพิ่มบุคลากรให้กับประเทศ .

ยินดีต้อนรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการร้องขอ ,โดยผ่านโรงเรียนที่ศึกษาในการทำเรื่องร้องขอทุกปีจะดำเนินตามแผนการภายในเวลาที่กำหนด .

Was this information helpful? Yes    No