:::

ศูนย์การศึกษาอบรมสถาบันครอบครัว

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลMinistry of Education
ตี : 303
วันที่ : 2016/3/14
อัปเดต : 2016/3/14 下午 01:33:00

ศูนย์การศึกษาอบรมสถาบันครอบครัว

รัฐาบาลเมืองจีหลงซื่

ศูนย์การศึกาษาครอบครัวเมืองจีหลงซื่อ เบอร์โทรศัทพ์:(02)2427-1724、(02)2427-1724 ที่อยู่:จีหลงซื่อซิ่นอีลู่ 181ห้าว


รัฐบาลนิวไทเป

ศูนย์การศึกษาครอบครัวเมืองนิวไทเป เบอร์โทรศัทพ์:(02)22724881、(02)22724881 ที่อยู่:ซินเป่ยซื่อปั่นเฉี่ยวชวี่จงอีเจ1-1ห้าว 4 โหลว


รัฐบาลเมืองไทเปซื่อ

ศูนย์การศึกษาครอบครัวเมืองไทเป เบอร์โทรศัทพ์:(02)25419690、(02)25419690 ที่อยู่:ไทเปซื่อจงซันชวี่จี๋หลินลู่ 110 ห้าว 5 โหลว


รัฐบาลเมืองเถาหยวน

ศูนย์การศึกษาครอบครัวเมืองเถาหยวนซื่อ เบอร์โทรศัทพ์:(03)3323885、(03)3323885 ที่อยู่:เถาหยวนซื่อเถาหยวนชวี่จวี่กังเจ 1 ห้าว


รัฐบาลเมืองซินจู๋เซี่ย

ศูนย์การศึกษาครอบครัวเมืองซินจู๋เซี่ยน เบอร์โทรศัทพ์:(03)6571045、(03)6571045 ที่อยู่:ซินจู๋เซี่ยนจู๋เป่ยซื่อเซี่ยน เจิ่นเอ่อลู่ 620 ห้าว


รัฐบาลเมืองซินจู๋ซื่อ

ศูนย์การศึกษาครอบครัวเมืองซินจู๋ซื่อ เบอร์โทรศัทพ์:(03)5325885、(03)5325885 ที่อยู่:ซินจู๋ซื่อตงต้าลู่เอ่อต้วน 15 เชี่ยง 1 ห้าว 2 โหลว


รัฐบาลเมืองเมียวลี่

ศูนย์การศึกษาครอบครัวเมืองเมี่ยวลี่ เบอร์โทรศัทพ์:(03)7350-746、(03)7350-746 ที่อยู่:เมี่ยวลี่เซี่ยนเมี่ยวลี่ซื่อกั๋วหัวลู่ 1121 ห้าว


รัฐบาลเมืองไทจงซื่อ

ศูนย์การศึกษาครอบครัวเมืองไทจงซื่อ เบอร์โทรศัทพ์:(04)22124885、(04)22124885 ที่อยู่:ไทจงซื่อตงชวี่ซันเสี่ยนเจ 245 ห้าว


รัฐบาลเมืองจางฮัวเซี่

ศูนย์การศึกษาครอบครัวเมืองจางฮัว เบอร์โทรศัทพ์:(04)7261-827、(04)7261-827 ที่อยู่:จางฮัวซื่อจงซันลู่เอ่อต้วน 678 ห้าว


รัฐบาลเมืองอวี้นหลิน

ศูนย์การศึกษาครอบครัวเมืองอวี้นหลินเซี่ยน เบอร์โทรศัทพ์:(05)5346885、(05)5346885 ที่อยู่:อวี้นหลินเซี่ยนต่อเลี้ยวซื่อหนานหยางเจ 60 ห้าว


รัฐบาลเมืองเจียอี้เซี่ยน

ศูนย์การศึกษาครอบครัวเมืองเจียอี้เซี่ยน เบอร์โทรศัทพ์:(05)3620747、(05)3620747 ที่อยู่:เจียอี้เซี่ยนไท้เป่า เฉี่ยงเหอซินชุนเฉี่ยงเหอ2ลู่ตงต้วน 8 ห้าว


รัฐบาลเมืองเจียอี้ซื่

ศูนย์การศึกษาครอบครัวเมืองเจียอี้ เบอร์โทรศัทพ์:(05)2754334、(05)2754334 ที่อยู่:เจียอี้ซื่อตงชวี่ซันจึติ่ง 269-1 ห้าว


รัฐบาลเมืองไถหนานซื่

ศูนย์การศึกษาครอบครัวเมืองไถหนานซื่อ เบอร์โทรศัทพ์:(06)3129926、(06)3129926 ที่อยู่:ไถหนานซื่อโหย่งคังชวี่หัวซินเจ 2 ห้าว


รัฐบาลเมืองเกาสงซื่อ

ศูนย์การศึกษาครอบครัวเมืองเกาสงซื่อ เบอร์โทรศัทพ์:(07)2153918、(07)2153918 ที่อยู่:เกาสงซื่อเฉียนจินชวี่จงเจิน ซื่อลู่ 209 ห้าว


รัฐบาลเมืองผิงตงเซี่ย

ศูนย์การศึกษาครอบครัวเมืองผิงตงเซี่ยน เบอร์โทรศัทพ์:(08)7378465、(08)7378465 ที่อยู่:ผิงตงซื่อหัวเจินลู่ 80 ห้าว


รัฐบาลเมืองหนานโถ

ศูนย์การศึกษาครอบครัวเมืองหนานโถวเซี่ยน เบอร์โทรศัทพ์:049-2248090-14、049-2248090-14 ที่อยู่:หนานโถวซื่อจงซินลู่ 669 ห้าว 1 โหลว


รัฐบาลเมืองอีหลาน

ศูนย์การศึกษาครอบครัวเมืองอีหลานเซี่ยน เบอร์โทรศัทพ์:(03)933-3837、(03)933-3837 ที่อยู่:อีหลานเซี่ยนอีหลานซื่อหมินเฉวี่ยนลู่ อีต้วน 36 ห้าว 1 โหลว


รัฐบาลเมืองฮัวเหลียน

ศูนย์การศึกษาครอบครัวเมืองฮัวเหลี่ยนเซี่ยน เบอร์โทรศัทพ์:(03)8462860、(03)8462860 ที่อยู่:ฮัวเหลี่ยนซื่อต๋ากู้หูวาลต้าลู่ 1 ห้าว


รัฐบาลเมืองไถตงเซี่

ศูนย์การศึกษาครอบครัวเมืองไถตงเซี่ยน เบอร์โทรศัทพ์:089-341149、089-341149 ที่อยู่:ไถตงเซี่ยนไถตงซื่อจงหัวลู่ 2 ต้วน 17 ห้าว


รัฐบาลเมืองผงหูเซี่ยน

ศูนย์การศึกษาครอบครัวเมืองผงหูเซี่ยน เบอร์โทรศัทพ์:(06)927-8885、(06)927-8885 ที่อยู่:ผงหูเซี่ยนม๋ากงซื่อจื่อลี่ลู่ 21 ห้าว


รัฐบาลเมืองจินเหมินเซี่

ศูนย์การศึกษาครอบครัวเมืองจินเหมิน เบอร์โทรศัทพ์:(082)325630、(082)325630 ที่อยู่:จินเหมินเซี่ยนจินเฉินเจิ่นหมินเสิญลู่ 60 ห้าว


รัฐบาลเมืองเหลียนเจียง

ศูนย์การศึกษาครอบครัวเมืองเหลียนเจียงเซี่ยน เบอร์โทรศัทพ์:(083)622-067、(083)622-067 ที่อยู่:ม๋าจู่หนานกันเชียงเจ้โซวชุน 76 ห้าว

Was this information helpful? Yes    No