:::

กิจกรรมการเรียนภาษาของผู้พำนักใหม่

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลMinistry of Education
ตี : 247
วันที่ : 2016/3/14
อัปเดต : 2016/6/1 上午 09:45:00

เพื่อให้แผนการการเรียนภาษาของผู้พำนักใหม่ ปี107 ได้ดำเนินการตลอดไป
คณะกรรมการการศึกษาธิการ,จึงได้จัดตั้งและส่งเสริมนโยบายกิจกรรมการเรียนภาษาของผู้พำนักใหม่,และเพื่อส่งเสริมในการเคารพและให้เกีรยติกับวัฒนธรรมที่หลากหลายจึงได้รวม โรงเรียนในแต่ละเขตแต่ละเมืองที่มีลักษณะที่พิเศษ นำมาประยุกต์เป็นใช้ในการสอน และช่วยเหลือให้นักเรียนได้เรียนรู้สัมผัสกับภาษาของชาวเอเซียตะวันออกเฉียงไต้ นโยบายในการดำเนินการดังด้านล่างนี้ :

1.จัดให้มีการเรียนภาษาแบบกลุ่มคณะของผู้พำนักใหม่ .
2.จัดให้มีหลักสูตรการเรียนภาษาของผู้พำนักใหม่ .
3.หลาย ๆ ครอบครัวมาเรียนร่วมกัน .
4.จัดทำกิจกรรมทดลองการเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลายของในแต่ละประเทศในฤดูร้อน.
หวังว่าจากกิจกรรมการสอนที่มีความสนุกตื่นเต้นและวิธีการสอนที่แปลกแนวใหม่นี้ จะได้ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้สัมผัสกับภาษาของผู้พำนักใหม่。

เว็ปใซด์ที่เชื่อมโยงของการดำเนินแผนงานนี้และผลการรายงาน :http://www.hccvs.hc.edu.tw/ischool/public/resource_view/open.php?file=8d621e027ee023695964a2a22bbfdd7b.pdf(Pdf file)

Was this information helpful? Yes    No