:::

นโยบายการแนะแนวส่งเสริมการศึกษาของลูกคู่สมรสชาวต่างชาติและคู่สมรสชาวจีนแผ่นดินใหญ่ในการช่วยเหลือในการดำเนินการ

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลMinistry of Education
ตี : 222
วันที่ : 2016/3/14
อัปเดต : 2016/3/14 上午 10:58:00

เพื่อความห่วงใยต่อการใช้ชีวิตและวัฒนธรรมของบุตรผู้พำนักใหม่, ช่วยเหลือให้เรียนรู้ด้านการศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการศึกษา , ช่วยเหลือในด้านการเผชิญกับปัญหาด้านเผ่าพันธ์ ,นโยบายในเรื่องต่าง ๆ นี้ ได้มีการผลักดันใช้ มาตั้งแต่ ปี 93 จนมาถึงทุกวันนี้ ,กระทรวงศึกษาธิการยังคงให้การช่วยเหลือสนับสนุนกับรัฐบาลในแต่ละเขตท้องที่ในเรื่อง「นโยบายการแนะแนวส่งเสริมการศึกษาของลูกคู่สมรสชาวต่างชาติและคู่สมรสชาวจีนแผ่นดินใหญ่」,ซึ่งหัวข้อในการช่วยเหลือ มีด้วยกัน ทั้งหมด 10 หัวข้อ ด้วยกัน ดังด้านล่าง ต่อไปนี้ :
(1.) แผนการการให้คำแนะนำปรึกษาในการดำเนินการ
(2.) เปิดการเรียนการสอนให้สำหรับผู้ปกครองในเรื่องการอบรมสั่งสอนบุตร
(3.) จัดให้มีกิจกรรมงานวัฒนธรรมประเพณีหรือกิจกรรมวันงานแห่งชาติ
(4.) จัดให้มีงานอภิปรายแบบการสัมนาในเรื่องการศึกษา
(5.) จัดให้มีงานการเรียนรู้ฝึกฝนวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายให้กับอาจารย์
(6.) แผนการการสอนภาษาจีน
(7.) สิ่ง ตีพิมพ์หรือซื้อหนังสือคู่มือวัฒนธรรมประเพณีหรือวัสดุการเรียนการสอนอื่น ๆ
(8.) จัดให้มี การแข่งขันการศึกษาวัฒนธรรมที่หลากหลายที่ดีเด่นในประเทศ
(9.) จัดให้มีการสอนภาษาของแม่ชาวพำนักใหม่
(10.)จัดให้มีการแข่งขันการประกวดวาดภาพเรื่องภาษากับวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายในประเทศ
เว็ปใซด์รายละเอียดของกิจกรรม http://mucult.cyc.edu.tw

Was this information helpful? Yes    No