:::

การรับรองวุฒิการศึกษาของต่างประเทศ

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลMinistry of Education
ตี : 604
วันที่ : 2016/3/14
อัปเดต : 2016/3/14 上午 10:58:00

1 . การรับรองวุฒิการศึกษา
เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบสากล ,โดยความสัมพันธ์ระหว่าง สองประเทศในการที่นักศึกษาใช้การรับรองวุฒิและดำเนินตามขั้นตอนกฏระเบียบในการเข้ามาศึกษาต่อในประเทศ


ระบบข้อมูลการสอบถามบัญชีรายชื่อของกระทรวงการศึกษามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

โดยสำนักงานกงสุลไต้หวันทำการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐของประเทศนั้น ๆเกี่ยวกับ ในการตรวจสอบการรับรองและประเมินผลจากหน่วยงานผู้ชำนาญงานจึงจะสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

2. การรับรองวุฒิการศึกาษของระดับมัธยม
การรับรองวุฒิการศึกษาในชั้นมัธยมของนักเรียนต่างชาติ

Was this information helpful? Yes    No