:::

ใบอนุญาติขับขี่ของต่างประเทศเปลี่ยนเป็นใบอนุญาติขับขี่ของไต้หวัน

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลMinistry of Transportation and Communications
ตี : 1482
วันที่ : 2016/3/14
อัปเดต : 2016/3/14 上午 10:43:00

เพื่อที่จะให้ผู้พำนักใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมและ สิ่งแวดล้อมในการใช้ชีวิตในไต้หวันได้เร็วยิ่งขึ้น ,ในการใช้ภาหะการเดินทางในชีวิตประจำวันซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง,โดยตามบทบัญญัติของกฏจราจร ข้อที่ 50 ว่าด้วยความปลอดภัยในการใช้ถนน,ซึ่งตามหลักของความเสมอภาคและผลประโยชน์ที่ร่วมกัน,ชาวต่างชาติหรือผู้พำนักใหม่ที่ได้รับสิทธิที่อยู่อาศัยในไต้หวัน ครบ 1 ปีขึ้นไป ,หรือประเทศนั้น ๆ ให้ความเสมอภาคในความสัมพันธ์ไมตรีพิเศษในทางการทูตกับไต้หวันก็สามารถเปลี่ยนใบอนุญาติขับขี่รถเป็นของไต้หวันได้ ,
คำว่าความเสมอภาคในความสัมพันธ์ไมตรีพิเศษคือพลเมืองไต้หวันสามารถใช้ใบขับขี่รถของไต้หวันในประเทศนั้น ได้โดยการยอมรับของประเทศนั้นๆ ,ซึ่งในการใช้ใบอนุญาติขับขี่รถก็มีสิทธิเสมอภาคเหมือนกับของประเทศนั้น ๆ ,ซึ่งมีความหมายตรงกันถ้าพลเมืองในประเทศนั้น ๆ มาอยู่ไต้หวัน ๆ ก็ได้รับสิทธิเสมอภาคของใบอนุญาติขับขี่รถเหมือนกับพลเมืองชาวไต้หวันไม่ว่าจะอยู่ในเขตใหน . ข้อมูลข่าวสารในการแลกเปลี่ยนใบอนุญาติขับขี่ของแต่ละประเทศหรือของแต่ละเมือง สามารถเข้าชมได้ในเว็ปใซด์กระทรวงคมนาคม-ประเทศ (เมือง)ที่มีสัมพันธ์ไมตรีพิเศษกับไต้หวัน

Was this information helpful? Yes    No