:::

คู่มือข้อมูลการใช้ชีวิตในไต้หวัน

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
ตี : 253
วันที่ : 2018/12/11
อัปเดต : 2018/12/11 下午 01:58:00

คู่มือนี้แบ่งออกเป็นทั้งสิ้น 10 ตอน (ทั้งเรื่องทะเบียนบ้าน วัฒนธรรมการใช้ชีวิต ครอบครัว การศึกษา การใช้ชีวิต สันทนาการ สาธารณสุข การทำงาน ภาษี) มีการแนะนำศิลปะวัฒนธรรม ข้อกำหนดกฎหมายต่างๆเป็นต้น พร้อมทั้งใช้วิธีถามตอบในการอธิบายอ้างอิงกฎหมาย เงื่อนไขการสมัคร และเอกสารที่ต้องใช้ ให้คู่สมรสชาวต่างชาติได้ใช้ประกอบการเตรียมตัว

หวังว่าคู่มือเล่มนี้จะกลายเป็นหนังสือคู่มือแนะนำการใช้ชีวิตในไต้หวันควบคู่กับการเรียนรู้ ให้ชาวต่างชาติปรับเข้ากับการใช้ชีวิตในบ้านใหม่ ร่วมสร้างสังคมแห่งความหลากหลายให้เกิดขึ้นในไต้หวัน

Was this information helpful? Yes    No