:::

Thành phố Cơ Long Thông tin liên lạc sở vệ sinh y tế (có thông dịch viên)

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuKeelung City Government
Lượt : 203
Ngày : 2016/3/11
Cập nhật : 2016/6/1 上午 10:08:00

Cơ quan trách nhiệm:Sở vệ sinh y tế khu Trung Chánh Điện thoại liên lạc:02-2423-0181
Cơ quan trách nhiệm:Sở vệ sinh y tế khu Thất Đổ Điện thoại liên lạc:02-2462-1632
Cơ quan trách nhiệm:Sở vệ sinh y tế khu Ấm Ấm Điện thoại liên lạc:02-2456-2008
Cơ quan trách nhiệm:Sở vệ sinh y tế khu Nhân Ái Điện thoại liên lạc:02-2457-2630
Cơ quan trách nhiệm:Sở vệ sinh y tế khu Trung Sơn Điện thoại liên lạc:02-2431-1592
Cơ quan trách nhiệm:Sở vệ sinh y tế khu An Lạc Điện thoại liên lạc:02-2422-9860
Cơ quan trách nhiệm:Sở vệ sinh y tế khu Tín Nghĩa Điện thoại liên lạc:02-2431-8061

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không