:::

Kế hoạch mở rộng đọc hiểu “Tầm nhìn mới đa chiều Cư dân mới” tại thành phố Tân Bắc

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuNew Taipei City Library
Lượt : 251
Ngày : 2016/3/11
Cập nhật : 2016/3/11 下午 03:10:00

Đối với sự khác nhau về văn hóa bản địa và văn hóa Đông Nam Á. Thư viện thành phố Tân Bắc thực hiện kế hoạch mở rộng đọc hiểu “Tầm nhìn xa đa chiều Cư dân mới”, thời gian thực hiện kế hoạch này là bắt đầu từ năm 2015 đến năm 2018 kết thúc. Mục đích để giúp Cư dân mới dễ dàng hòa nhập cộng đồng và tăng khả năng giao tiếp trong cuộc sống hằng ngày. Nội dung kế hoạch được trình bày 5 hạng mục như sau:

(一)“Kế hoạch bồi dưỡng khả năng đọc hiểu ngữ văn”
(二)“Kế hoạch bồi dưỡng và giáo dục gia đình”
(三)“Kế hoạch hỗ trợ học tập bằng tin học mã số”
(四)“Kế hoạch đào tạo mỹ thuật nhân văn”
(五)“Kế hoạch triễn lãm giao lưu văn hóa”

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không