:::

Hoạt động “Xem triển lãm, thưởng thức nghệ thuật” dành cho Cư dân mới tại Nhà văn hóa mĩ thuật thành phố Cao Hùng

nhãn
vị trí
Lượt : 200
Ngày : 2016/3/11
Cập nhật : 2016/3/11 下午 03:05:00

Nhà văn hóa mĩ thuật Cao Hùng hàng tháng vào ngày Chủ nhật của tuần thứ 2 là đặc biệt tổ chức hoạt động “Xem triển lãm, thưởng thức nghệ thuật” dành cho gia đình Cư dân mới, với phương thức hướng dẫn thuyết minh dễ hiểu, giúp các bạn Cư dân mới và người thân đến tham quan dễ hiểu giá trị của nghệ thuật được trưng bày triển lãm.
Điện thoại liên lạc:điện thoại:(07)5550331

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không