:::

Kế hoạch bảo vệ an toàn nhân thân cho Hôn phối nước ngoài và Hôn phối Đại Lục - Thành phố Cao Hùng

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuKaohsiung City Government
Lượt : 1088
Ngày : 2016/3/11
Cập nhật : 2016/3/11 下午 03:02:00

Để bảo vệ an toàn nhân thân cho Hôn phối nước ngoài và Hôn phối Đại Lục khi bị bạo hành gia đình, bị xâm hại tình dục. Đối với nhu cầu trường hợp cá nhân, kế hoạch phương án có nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp hỗ trợ cho người bị hại khi bị bạo hành gia đình, hỗ trợ chi phí kinh tế, bao gồm viện trợ khẩn cấp, chi phí hỗ trợ bị thương tật, xét nghiệm vết thương, xin lệnh bảo hộ, bố trí nơi ẩn nấu an toàn, hỗ trợ tố tụng pháp luật, phụ đạo và tư vấn tâm lý, dịch vụ việc làm và đào tạo tay nghề, trợ cấp chi phí giáo dục trẻ em, chi phí chăm sóc nuôi dạy con cái…

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không