:::

Các hình thức phúc lợi y tế dành cho Cư dân mới - Huyện Kim Môn

nhãn
vị trí
Lượt : 393
Ngày : 2016/3/11
Cập nhật : 2016/3/11 下午 02:56:00

Hình thức phúc lợi liên quan dành cho Cư dân mới - Huyện Kim Môn bao gồm:
1.Dịch vụ phúc lợi y tế.
(1)Cung cấp hỗ trợ và kiểm tra tiền thai sản cho đối tượng chưa tham gia bảo hiểm y tế.
(2)Hỗ trợ sàng lọc chứng liên cầu khuẩn loại B cho đối tượng chưa tham gia bảo hiểm y tế.
(3)Hỗ trợ Cư dân mới xin cấp thẻ mỗi lần khám sức khỏe bảo hộ lao động

2.Các phúc lợi khác:
(1)Hỗ trợ những đối tượng bị tai nạn ngoài ý muốn mà không có bảo hiểm y tế tại Huyện Kim Môn, hỗ trợ cư dân khuyết tật khó khăn hoặc bị tử vong ngoài ý muốn.
(2)Phân phối rượu cho các gia hộ vào 3 dịp lễ tết

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không