:::

Nguồn phúc lợi Cư dân mới - Thành phố Đài Nam

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTainan City Government
Lượt : 313
Ngày : 2016/3/11
Cập nhật : 2016/3/11 下午 02:55:00

Cục Xã hội Thành phố Đài Nam thụ lý dịch vụ phúc lợi dành cho Cư dân mới, nguồn cung cấp được chia thành 3 hình thức như sau: Bảo vệ an toàn nhân thân, hỗ trợ kinh tế và phụ đạo trong sinh hoạt.

Ngoài ra, đối với sự khẩn cầu giúp đỡ của Cư dân mới bị hành hung, bạo lực, Cục Xã hội Thành phố Đài Nam ngoài giúp đỡ khi phát sinh nguy cơ ra, còn có chính sách giúp xóa nạn bạo lực gia đình và giúp đỡ các chi phí liên quan đối với đối tượng bị hại, bao gồm chi phí hỗ trợ điều trị chứng thương, chi phí thuê nhà, chi phí phụ đạo và tư vấn …

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không