:::

Trợ giúp đối tượng là Hôn phối nước ngoài chưa nhập quốc tịch mà gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn -Thành phố Cao Hùng

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuKaohsiung City Government
Lượt : 340
Ngày : 2016/3/11
Cập nhật : 2016/3/11 下午 02:54:00

Chính phủ thành phố Cao Hùng tăng cường chính sách chăm sóc Cư dân mới chưa nhập quốc tịch mà gặp phải cảnh ngộ đặc biệt khó khăn như: chồng hoặc vợ đã qua đời, mất tích, đi tù, bị ruồng bỏ, bị ngược đãi, bệnh nặng hoặc phải nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi mà không có khả năng làm việc, những trường hợp như vậy sẽ được cung cấp chi phí sinh hoạt khẩn cấp (sẽ cấp phát 1 lần tiêu chuẩn số tiền trợ cấp, dựa theo mức sinh hoạt thu nhập cơ bản của mỗi công nhân trong mỗi tháng, thuộc hộ thu nhập thấp trong năm, trợ cấp tối đa là 3 tháng), trợ cấp chi phí nuôi con trong sinh hoạt (mỗi tháng hỗ trợ là 1/10 theo mức lương cơ bản thấp nhất trong năm), trợ cấp học phí giáo dục trẻ em (1500 tệ/ tháng), hỗ trợ chi phí điều trị bệnh nặng (chi phí tự thanh toán điều trị trong 3 tháng gần nhất, trợ cấp tối đa là 70% trên tổng số tiền điều trị, không quá 30.000 đài tệ) và trợ cấp chi phí mua vé máy bay về nước (theo ý kiến đánh giá của chuyên viên xã hội).

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không