:::

Ciúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn - Huyện Nam Đầu

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuNantou County Government
Lượt : 332
Ngày : 2016/3/11
Cập nhật : 2016/3/11 下午 02:53:00

Hôn phối nước ngoài có đăng ký thường trú tại Huyện Nam Đầu nếu gặp phải hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Huyện sẽ giúp đỡ các hình thức sau: hỗ trợ chi phí khẩn cấp trong sinh hoạt, hỗ trợ chi phí nuôi dạy con cái ăn học, hỗ trợ chi phí cho đối tượng điều trị bệnh tật, hỗ trợ khiếu nại pháp luật, hỗ trợ chi phí mua vé máy bay về nước dành cho Hôn phối nước ngoài.

Đối tượng nếu phù hợp tư cách trợ giúp có thể mang hồ sơ chứng nhận liên quan như hộ khẩu, giấy chứng minh về tình hình nộp thuế đến cơ quan hộ tịch để làm thủ tục xin trợ cấp, bạn đọc có thể tham khảo thêm chi tiết trên trang web của sở lao động và xã hội Huyện Nam Đầu.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không