:::

Trợ giúp đối tượng là Hôn phối nước ngoài chưa nhập quốc tịch mà gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn -Thành phố Tân Bắc

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuNew Taipei City Government
Lượt : 448
Ngày : 2016/3/11
Cập nhật : 2016/3/11 下午 02:52:00

Đối tượng trợ cấp là Hôn phối nước ngoài ( gồm Hôn phối Đại Lục) có đăng kí kết hôn cùng với cư dân trong thành phố. Hỗ trợ chi phí trong sinh hoạt khi gia đình gặp khó khăn khẩn cấp, hỗ trợ chi phí nếu gia đình có nhu cầu khiếu nại tố tụng pháp luật, hỗ trợ chi phí cho đối tượng điều trị bệnh nặng, hỗ trợ chi phí cho đối tượng nghèo khổ nuôi dạy con cái trong sinh hoạt.
Số điện thoại tư vấn miễn phí:0800-252880

Đường dây miễn phí trên có thông dịch viên luân phiên trực tiếp điện thoại, phục vụ ngay bằng các loại ngôn ngữ gốc quen thuộc (tiếng Việt Nam, tiếng Myanmar, tiếng Thái Lan, tiếng Indonesia) để giúp bạn giải quyết các vấn đề trong sinh hoạt.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không