:::

Xin trợ cấp tiền thuê nhà ở - Huyện Bình Đông

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuPenghu County Government
Lượt : 284
Ngày : 2016/3/11
Cập nhật : 2016/3/11 下午 02:52:00

Nếu bạn là Cư dân mới đã lấy được giấy CMND của nước Trung Hoa Dân Quốc, mỗi năm vào khoảng tháng 7 đến tháng 8 thì có thể tham khảo các trang web của chính phủ huyện hoặc trang web của văn phòng thị trấn, hoặc khu hộ tịch để xin cấp phép, bạn có thể tải xuống mẫu đơn xin trợ cấp tiền thuê nhà, sau đó điền đầy đủ thông tin liên quan vào mẫu đơn.
Sở Xây dựng Bộ Nội chính quy định thời gian thụ lý, giải quyết đơn xin trợ cấp và số tiền xin trợ cấp, thời gian cấp phát sẽ được quy định chung trong cả nước cùng thời điểm bắt đầu thụ lý và cùng thời điểm chấm dứt giải quyết.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không