:::

Thông tin bồi dưỡng và đào tạo việc làm tay nghề - chính phủ Huyện Nghi Lan

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuYunlin County Government
Lượt : 405
Ngày : 2016/3/11
Cập nhật : 2016/3/11 下午 02:46:00

Sở lao động địa phương Huyện Nghi Lan cung cấp các thông tin liên quan đến bồi dưỡng vào đào tạo việc làm tay nghề cho Cư dân mới và người thân của họ (cư dân trong nước), bao gồm:

一、Kế hoạch thực hiện đào tạo tay nghề dành cho người thất nghiệp.
二、Kế hoạch đào tạo kĩ năng dành cho Cư dân mới
三、Cung cấp các dịch vụ và việc làm đa dạng như sau: thiết lập quầy dịch vụ việc làm tại huyện phủ, thực hiện các hoạt động tuyển dụng quy mô lớn, hoạt động tuyển dụng lao động vào buổi tối, miễn phí đăng báo tìm việc cho Cư dân mới, có chuyên mục phụ đạo dành cho Cư dân mới ( gọi là Ngân hàng nhân lực huyện Nghi Lan), cung cấp dịch vụ việc làm cho các nhà tuyển dụng và người tìm việc.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không