:::

Lớp đào tạo tay nghề dành cho Cư dân mới - chính phủ Thành phố Đài Nam

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTainan City Government
Lượt : 275
Ngày : 2016/3/11
Cập nhật : 2016/3/11 下午 02:45:00

Nhằm nâng cao kĩ năng nghề nghiệp cho những người thất nghiệp, tăng điều kiện ưu thế khi trở lại với môi trường lao động. Trung tâm dịch vụ việc làm và đào tạo nghề Cục Lao động Thành phố Đài Nam đã mở lớp đào tạo tay nghề dành cho những người đang thất nghiệp, với các lớp đào tạo như: ngành nghề thẩm mỹ, công nghệ thông tin, dịch vụ ẩm thực, dịch vụ chuyên nghiệp, thiết kế chuyên nghiệp v.v…

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không