:::

Định hướng tay nghề cho đối tượng thất nghiệp - chính phủ Huyện Chương Hóa

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuChanghua County Government
Lượt : 275
Ngày : 2016/3/11
Cập nhật : 2016/3/11 下午 02:45:00

Nhằm tạo điều kiện bồi dưỡng kỹ năng và có hiệu quả cung nguồn tài nguyên nhân lực đã được rèn luyện chuyên môn, theo đặc tính nghề nghiệp tại Huyện Chương Hóa, thị trường nhân lực và bồi dưỡng kỹ năng cho đối tượng thất nghiệp và phân tích thống kê tình hình nhu cầu, kết quả được kế hoạch huấn luyện các loại hình nghề nghiệp như sau: bao gồm công nghiệp, thương nghiệp, ngành phục vụ ăn uống, công nghệ thông tin .v.v…

Đơn vị huấn luyện sau khi tốt nghiệp sẽ hỗ trợ học viên, hướng đến kế hoạch và lập nghiệp theo ngành nghề liên quan đã qua đào tạo.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không