:::

Dịch vụ việc làm - Huyện Chương Hóa

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuChanghua County Government
Lượt : 388
Ngày : 2016/3/11
Cập nhật : 2016/3/11 下午 02:44:00

Trang bản đồ sản xuất công nghiệp của Huyện Chương Hóa liên kết với doanh nghiệp Đài Loan để cung cấp thông tin cho cư dân trong huyện. Thiết lập tình báo việc làm trong khu công nghiệp huyện, bản đồ thông tin việc làm, tin tức mới nhất và các quy định pháp luật liên quan đưa từ Cục Lao động.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không