:::

Định hướng tay nghề cho đối tượng thất nghiệp - chính phủ Thành phố Đài Trung

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaichung City Government
Lượt : 271
Ngày : 2016/3/11
Cập nhật : 2016/3/11 下午 02:43:00

Cục Lao động Thành phố Đài Trung quy hoạch các chương trình đào tạo nghề cho những người đang thất nghiệp, đối tượng tuyển sinh của lớp đào tạo là những người đang thất nghiệp, với điều kiện 15 tuổi trở lên, có ý nguyện làm việc nhưng vì không đáp ứng được kĩ năng công việc. Thời gian khóa học được xếp vào ban ngày, nếu là những người lao động thất nghiệp bình thường thì phải chịu 20% chi phí đào tạo, nhưng nếu là người có tư cách phù hợp với điều kiện nêu trên thì sẽ được miễn phí hoàn toàn. Các đối tượng học viên sẽ được đào tạo trong vòng 1 tháng, mỗi tuần sẽ có 4 lần lên lớp, thời gian mỗi lần lên lớp phải tham gia hơn 4 giờ đồng hồ, tổng số giờ lên lớp mỗi tháng là 100 giờ đồng hồ trở lên. Chi phí của khóa học này là do các đơn vị đào tạo tài trợ cung cấp.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không