:::

Chương trình đào tạo tay nghề và thi chứng chỉ kĩ năng trong thời gian ngắn - chính phủ Thành phố Đài Trung

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaichung City Government
Lượt : 269
Ngày : 2016/3/11
Cập nhật : 2016/3/11 下午 02:42:00

Cục Lao động chính phủ Thành phố Đài Trung tổ chức khóa đào tạo tay nghề và thi lấy chứng chỉ kĩ năng trong thời gian ngắn với giáo trình ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, trọng điểm, dễ thực tập, cung cấp cho các bạn lao động nhiều sự lựa chọn khác nhau, để xúc tiến hoàn thiện quá trình khiếm khuyết lao động kĩ năng tay nghề giỏi.
Các lớp đào tạo với đối tượng tuyển sinh được dựa trên tư cách là cư dân có đăng ký thường trú thực tế tại thành phố Đài Trung, hoặc các bạn đang làm việc ở thành phố này, nếu phù hợp với điều kiện nhất định thì sẽ được hoàn toàn miễn phí đào tạo.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không