:::

Đại học lao động - chính phủ Thành phố Đài Trung

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaichung City Government
Lượt : 271
Ngày : 2016/3/11
Cập nhật : 2016/3/11 下午 02:41:00

Trường đại học lao động cung cấp theo nhu cầu của thị trường lao động, khai thác 6 chương trình định hướng tay nghề để xúc tiến vào sản xuất doanh nghiệp tại Thành phố Đài Trung. Nội dung chương trình học như sau: Giáo dục lao động; Ngôn ngữ; Vi tính; Ứng dụng sinh hoạt; Ứng dụng phát triển sản xuất. Hoan nghênh cư dân (có đăng ký thường trú) hoặc các bạn lao động tại Thành phố Đài Trung tùy thích lựa chọn ngành học.
Với trào lưu xã hội hiện đại, để động viên các bạn lao động học tập thích ứng môi trường thực tế và có sức cạnh tranh về nghề nghiệp, trở thành một nguồn lực lượng mạnh, nâng cao phẩm chất lao động, tăng tính cạnh tranh trong thị trường nghề nghiệp, thúc đẩy kinh tế phát triển, ổn định xã hội. Kế hoạch này đặc biệt quy hoạch dựa vào nguyên lý giáo dục dành cho người trưởng thành phù hợp với nhu cầu học tập của người lao động, đồng thời chương trình còn có thể cho học viên học thí điểm trước khi vào đại học.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không