:::

Chương trình đào tạo việc làm dành cho Cư dân mới - chính phủ Thành phố Tân Bắc.

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuNew Taipei City Government
Lượt : 274
Ngày : 2016/3/11
Cập nhật : 2016/3/11 下午 02:40:00

Để mở rộng các hạng dịch vụ lao động cho các bạn Cư dân mới và con em của họ, chính phủ Thành phố Tân Bắc đã mở ra chương trình giảng dạy và đào tạo trước khi đi làm; Đối với những bạn đã có việc làm nhưng muốn nâng cao tay nghề, hay muốn phát triển hơn nữa thì chính phủ thành phố Tân Bắc còn khuyến khích mở lớp học phụ đạo để thi lấy chứng chỉ hành nghề. Các khóa học thi lấy bằng tay nghề được phân loại như sau: Chứng chỉ nghề thẩm mỹ (gồm có trang điểm mặt, thẩm mỹ thể hình, trang điểm tóc, làm Nail móng tay). Chứng chỉ làm bánh, chứng chỉ vi tính máy tính, chứng chỉ nấu ăn ẩm thực, chứng chỉ chuyên môn khác… cung cấp nhiều nghề lựa chọn, giúp các bạn Cư dân mới lấy được chứng chỉ theo nguyện vọng.

Hiện nay Trung tâm đang tuyển sinh mở lớp đào tạo tay nghề, các bạn Cư dân mới nếu muốn tham gia khóa học thì hãy đăng nhập vào trang web (http://www.vtc.ntpc.gov.tw) của Trung tâm để tìm hiểu thêm thông tin hoặc gọi đến số 02- 8969-2150 để biết thêm chi tiết.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không