:::

Dịch vụ việc làm – chính phủ Thành phố Đài Bắc

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaipei City Government
Lượt : 521
Ngày : 2016/3/11
Cập nhật : 2016/3/11 下午 02:39:00

Chuyên mục chủ đề “ Góc việc làm” của trang web Di dân mới Thành phố Đài Bắc, cung cấp các thông tin “tạo tài khoản”, “phụ đạo hướng nghiệp”, “dịch vụ việc làm”, đào tạo tay nghề và các thông tin liên quan đưa từ Trạm dịch vụ việc làm ở các điểm trong thành phố …

Bạn đọc có thể đến các Trạm dịch vụ việc làm của sở dịch vụ việc làm địa phương Thành phố Đài Bắc để đăng kí xin việc, hoặc thông qua các liên hệ sau đây:

1.Điện thoại dịch vụ việc làm 2594-2277 (nhánh máy: 712 phục vụ người nước ngoài; nhánh máy: 781 phục vụ người Đại Lục)
2.Trang web dịch vụ việc làm ngân hàng nhân lực Đài Bắc của sở dịch vụ việc làm địa phương Thành phố Đài Bắc.
3.Các địa điểm về Trạm dịch vụ việc làm và sở dịch vụ việc làm Thành phố Đài Bắc.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không