:::

Trung tâm đào tạo việc làm - Cục Lao động Thành phố Cao Hùng

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuKaohsiung City Government
Lượt : 308
Ngày : 2016/3/11
Cập nhật : 2016/3/11 下午 02:37:00

Trung tâm đào tạo việc làm của Cục Lao động Thành phố Cao Hùng cung cấp đào tạo việc làm và thông tin liên quan đến việc làm dành cho người xin việc. Hiện nay có khoảng 5 trạm dịch vụ việc làm, được phân tán tại các khu như sau: khu công sở, khu công nghiệp, trạm tàu điện. Hiện các khu nêu trên có 11 điểm đã thiết lập quầy dịch vụ việc làm, cung cấp cho cư dân địa phương các công việc chung, dịch vụ việc làm (không bao gồm thụ lý trợ cấp thất nghiệp và bảo hiểm lao động). Nói chung, phục vụ cư dân trên cơ sở liên quan khai thác nguồn việc làm.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không