:::

Dịch vụ việc làm dành cho Cư dân mới - chính phủ Thành phố Đài Nam

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTainan City Government
Lượt : 294
Ngày : 2016/3/11
Cập nhật : 2016/3/11 下午 02:36:00

Trung tâm dịch vụ việc làm Cục Lao động chính phủ Thành phố Đài Nam cung cấp dịch vụ việc làm dành cho Hôn phối Đại Lục và Hôn phối nước ngoài, gồm các hạng mục như sau: Đăng kí xin việc, tư vấn việc làm, mở các khóa học tập và đào tạo việc làm, giới thiệu việc làm.
Đối tượng tham gia là dành cho nhóm phụ nữ thế yếu, trung niên và cao tuổi, phụ nữ bị bạo lực gia đình. Nội dung khóa học là giới thiệu nguồn việc làm, làm các thủ tục xin việc, nâng cao tay nghề và quyền lợi cho người xin việc, cung cấp kĩ xảo phỏng vấn cho các học viên, thông qua sự chia sẽ kinh nghiệm làm việc của các học viên đã tham gia trước đây và tham quan hiện trường thực tế. Mục đích chính là nâng cao khả năng làm việc cho học viên.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không