:::

Dịch vụ việc làm thông - chính phủ Huyện Chương Hóa

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuChanghua County Government
Lượt : 336
Ngày : 2016/3/11
Cập nhật : 2016/3/11 下午 02:35:00

Trang bản đồ sản xuất công nghiệp của Huyện Chương Hóa, khai phá chuyên mục dịch vụ việc làm, liên kết với doanh nghiệp Đài Loan để cung cấp thông tin cho cư dân Huyện Chương Hóa. Thiết lập tình báo việc làm trong khu công nghiệp huyện, bản đồ thông tin việc làm, tin tức mới nhất của sở lao động địa phương và các quy định pháp luật liên quan.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không