:::

Địa điểm dịch vụ việc làm dành cho Cư dân mới - Thành phố Đài Trung

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaichung City Government
Lượt : 297
Ngày : 2016/3/11
Cập nhật : 2016/3/11 下午 02:34:00

Để cung cấp dịch vụ việc làm cho Cư dân mới, Cục Lao động khu Phong Nguyên chính phủ Thành phố Đài Trung thành lập ra Trung tâm dịch vụ việc làm, gồm 8 điểm dịch vụ sau: Trung tâm Đại Giáp, Đại Đỗ, Đại Lý, Đông Thế, khu Tây Đồn, khu Đông, cụm khoa học kĩ thuật Phong Châu. Cung cấp dịch vụ tư vấn việc làm cho Cư dân mới, tư vấn ngắn gọn về luật lao động, hỗ trợ giới thiệu việc làm đối với Hôn phối Đại Lục và Hôn phối nước ngoài, dựa vào nhu cầu giới tính phân tích sở thích việc làm hoặc các hạng mục dịch vụ liên quan để giới thiệu việc làm ổn định, phù hợp cho đối tượng xin việc.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không