:::

Dịch vụ việc làm dành cho Cư dân mới - chính phủ Thành phố Tân Bắc

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuNew Taipei City Government
Lượt : 286
Ngày : 2016/3/11
Cập nhật : 2016/3/11 下午 02:33:00

Trong khu vực Thành phố Tân Bắc hiện có 15 điểm Trung tâm dịch vụ việc làm, tại các khu như sau: Tam Trùng, Bản Kiều, Vĩnh Hòa, Thụ Lâm, Thổ Thành, Tịch Chỉ, Ngũ Cổ, Đàm Thủy, Tân Trang, Tam Hiệp, Lỗ Châu, Lâm Khẩu, Thái Sơn, Bát Lí, …cung cấp dịch vụ tư vấn việc làm, tư vấn đào tạo việc làm, giới thiệu việc làm.
Cư dân mới nếu có nhu cầu cần trợ giúp phỏng vấn tìm việc, trung tâm có thể hỗ trợ xin phép “thông dịch viên phục vụ đi cùng phiên dịch”, bố trí cho phiên dịch viên đi cùng đến nơi phỏng vấn giúp bạn và chủ thuê trao đổi thông hiểu lẫn nhau, điền hồ sơ xin việc, giải quyết các chướng ngại về ngôn ngữ khi đi phỏng vấn xin việc làm.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho Cư dân mới tìm việc làm, trung tâm còn tổ chức các “Lớp đào tạo Cư dân mới chuẩn bị trước khi đi làm” hoàn toàn miễn phí. Hoan nghênh các bạn Cư Dân mới nếu có sở thích hãy đến Trung tâm giới thiệu việc làm đăng kí ghi danh. Thông tin liên quan xin gọi đến số điện thoại 0800-091-580 (Bạn cần việc, tôi giúp bạn).

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không