:::

Kế hoạch học tiếng gốc của Cư dân mới – chính phủ Huyện Bình Đông

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuPingtung County Government
Lượt : 288
Ngày : 2016/3/11
Cập nhật : 2016/3/11 下午 02:31:00

Kế hoạch đưa tiếng gốc Cư dân mới vào chương trình học phổ thông và kế hoạch vui học ngữ văn Cư dân mới

Căn cứ “Đại cương trọng điểm giáo dục cơ bản quốc dân 12 năm ” mà quy hoạch giáo trình giảng dạy trong giai đoạn tiểu học và trung học phổ thông dành cho Cư dân mới. Liên quan đến văn ngữ bản địa và tiếng gốc Cư dân mới sẽ bắt đầu thực hiện từ năm 2018, hiện Huyện Bình Đông đã có một số trường thúc đẩy giảng dạy tiếng gốc Cư dân mới, và cũng là mục tiêu tiếp nối thực thi kế hoạch ngọn đuốc trước đây.
Kế hoạch đào tạo và cấp giấy chứng nhận tư cách giáo viên dạy tiếng gốc Cư dân mới tại Huyện như sau:

Lập hồ sơ danh sách giáo viên Cư dân mới đã qua đào tạo, giới thiệu vào trường đảm nhận giảng dạy và kết hợp thực hiện “Kế hoạch thí điểm vui học Ngày Hè”do Bộ Giáo dục và Sở Giáo dục trước tuổi học thúc đẩy chương trình.
Đơn vị liên lạc: Phòng giáo dục quản lý học vụ - chính phủ Huyện Bình Đông
Điện thoại:08-7320415, máy nội bộ 3617

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không