:::

Kế hoạch giáo dục và phụ đạo con em Hôn nhân Đại Lục và Hôn phối nước ngoài - chính phủ Huyện Nam Đầu:

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuNantou County Government
Lượt : 277
Ngày : 2016/3/11
Cập nhật : 2016/3/11 下午 02:30:00

Chính phủ Huyện Nam Đầu thông qua việc thực hiện các kế hoạch, để nâng cao khả năng cơ bản về trao đổi với con cái trong gia đình Di dân mới, nâng cao ý thức học sinh có biểu hiện lành mạnh trong sinh hoạt, xúc tiến cộng đồng tương trợ lẫn nhau và thích nghi cuộc sống.

Hạng mục và nội dụng hoạt động như sau:
(一)Thực hiện phương án hỗ trợ tư vấn
(二)Giáo dục phụ huynh cùng con em học tập
(三)Hoạt động đa văn hóa hoặc ngày quốc tế
(四)Giáo viên học tập đa nguyên văn hóa
(五)Chương trình bổ túc văn hóa tiếng Trung
(六)In ấn hoặc đặt mua các loại giáo án, sổ tay hoặc các loại giáo trình khác.
(七)Giáo trình đặc sắc và giáo dục đa văn hóa
(八)Chương trình nối truyền tiếng gốc
(九)Tâm đắc trong truyện tranh đa nguyên văn hóa kể về việc phụ huynh cùng đọc sách với con

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không