:::

Phụ đạo và giáo dục Cư dân mới và con em của họ - thành phố Tân Bắc

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuNew Taipei City Government
Lượt : 283
Ngày : 2016/3/11
Cập nhật : 2016/3/11 下午 02:27:00

Nhằm vào đối tượng là Cư dân mới và con em của họ, chính phủ Thành phố Tân Bắc thúc đẩy các hoạt động liên quan đến phụ đạo và giáo dục bao gồm như sau:

(一)Học tiếng gốc của mẹ
(二)Bồi dưỡng con em Cư dân mới
(二)Bồi dưỡng Cư dân mới
(三)Phúc lợi phục vụ Cư dân mới
(四)Giáo dục và học tập văn hóa đa nguyên
(五)Kế hoạch vươn cao đào tạo năng lực con em Cư dân mới

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không