:::

Hệ thống giáo dục và học tập dành cho Cư dân mới - thành phố Đài Nam

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTainan City Government
Lượt : 234
Ngày : 2016/3/11
Cập nhật : 2016/3/11 下午 02:24:00

Nội dung dịch vụ:

1.Khóa học cơ bản dành cho người trưởng thành và Hôn phối nước ngoài

2.Chứng nhận học lực dành cho Hôn phối Đại Lục và Giám định trình độ văn hóa tự học và trường học bổ túc văn hóa tiểu học, trung học quốc gia.

3.Khóa học kỹ thuật số dành cho người trưởng thành.

4.Chuyên đề học tập kĩ thuật nghệ thuật dành cho bản thân Hôn phối nước ngoài và gia đình, trung tâm học tập dành cho Di dân mới.

5.Trung tâm giáo dục gia đình.

Đối tượng dịch vụ:
Cư dân sinh sống tại thành phố Đài Nam (bao gồm cư dân có đăng ký thường trú hoặc thực tế sinh sống trong khu vực thành phố Đài Nam, miễn là gia đình Cư dân mới cư trú theo diện thân nhân, định cư lâu dài hoặc đã nhập quốc tịch, đều có thể tham gia.)

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không