:::

Kế hoạch giáo dục và học tập cơ bản dành cho người trưởng thành - chính phủ huyện Gia Nghĩa

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuChiayi County Government
Lượt : 233
Ngày : 2016/3/11
Cập nhật : 2016/3/11 下午 02:22:00

Để tạo điều kiện cho cư dân thất học có được các kĩ năng cơ bản nghe nói đọc viết thuận lợi trong cuộc sống, nâng cao tỉ lệ dân số biết chữ, giảm thấp tỉ lệ dân số mù chữ, hưởng ứng phong trào đến lớp học chữ, để nạp năng lượng quốc gia, chính phủ Huyện Gia Nghĩa đã tổ chức các lớp học tập cơ bản dành cho người trưởng thành (gồm có lớp đặc biệt cho Hôn phối nước ngoài và lớp phổ thông)
  Đối tượng tham gia lớp học cơ bản dành cho người trưởng thành với điều kiện là phải đủ 15 tuổi trở lên, và là cư dân trong huyện, hiện không biết chữ hoặc chưa tốt nghiệp tiểu học, hoặc là Hôn phối nước ngoài và Hôn phối Đại Lục. Các khóa học được phân ra 3 cấp bậc: sơ cấp, trung cấp và cao cấp, thời gian mỗi khóa học kéo dài từ 2 đến 3 tháng, thực hiện 6 đến 9 tiết học hằng tuần, mỗi khóa học tổng cộng tham dự 72 giờ học.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không