:::

Khóa học chữ dành cho Cư dân mới - chính phủ Thành phố Gia Nghĩa

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuChiayi City Government
Lượt : 158
Ngày : 2016/3/11
Cập nhật : 2016/3/11 下午 02:21:00

Để tạo điều kiện cho Cư dân mới đọc hiểu chữ nghĩa và hiểu biết văn hóa bản địa, nhanh chóng thích ứng và hòa nhập cộng đồng xã hội. Chính phủ Huyện Gia Nghĩa tổ chức các khóa học nhận biết chữ dành cho Cư dân mới tại 6 trường trong khu vực, trong đó có trường Bác Ái, trường Đại Đồng, trường Tuyên Tín, trường Dân Tộc, trường Hưng An, trường Bắc Viên. Để giúp học viên Cư dân mới chuyên tâm học tập và theo kịp tiến độ, trường còn mở thêm lớp giữ trẻ để mẹ và con cùng học tập.
Chính phủ Huyện Gia Nghĩa có thiết lập trang web giáo dục và học tập dành cho người trưởng thành, nội dung trang web không những có các thông tin về lớp học, mà còn có nhiều thông tin liên quan đến các trường bổ túc văn hóa tiểu học, trung học phổ thông hoặc thông tin tham gia thi giám định trình độ tiểu học, trung học. Để Cư dân mới không những đọc được chữ nghĩa cơ bản, mà còn có thể tiến thêm một bước đến với quá trình học tập chính thức cho bản thân, nhanh chóng hòa nhập cộng đồng và hiểu biết nhiều hơn về quê hương của chúng ta.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không