:::

Chương trình học tập cơ bản dành cho người trưởng thành – chính phủ Huyện Nam Đầu

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuNantou County Government
Lượt : 155
Ngày : 2016/3/11
Cập nhật : 2016/3/11 下午 02:20:00

Để vực dậy nạn thất học, nâng cao kiến thức trong cuộc sống cộng đồng Hôn phối Đại Lục và Hôn phối nước ngoài ở Huyện Nam Đầu, Huyện đặc biệt tổ chức các khóa học tập cơ bản dành cho người trưởng thành.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không