:::

Thông tin trang học tập – Thành phố Đài Bắc

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaipei City Government
Lượt : 278
Ngày : 2016/3/11
Cập nhật : 2016/3/11 下午 02:17:00

Tại trang website Di dân mới Thành phố Đài Bắc, chuyên mục chủ đề “Trang học tập”, có đăng tải các thông tin như “Khóa học dành cho Di dân mới”, “Mạng lưới học tập kĩ thuật số”, “Quy định liên quan chương trình đại học dành cho Di dân mới”, “Xác nhận và công chứng học bạ”…

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không