:::

Chăm sóc sức khỏe sinh sản có dịch vụ thông dịch - Huyện Chương Hóa

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuChanghua County Government
Lượt : 183
Ngày : 2016/3/11
Cập nhật : 2016/3/11 下午 02:13:00

Chính phủ Huyện Chương Hóa cung cấp dịch vụ thông dịch hỗ trợ các bà mẹ Cư dân mới có nhu cầu về trẻ em đến phòng khám, tiêm ngừa. Hiện đã có 11 thông dịch viên phục vụ tại 8 điểm cơ sở y tế trong khu vực thị xã. Các địa điểm và phương thức liên lạc như sau:

Cơ sở Y tế thị xã Viên Lâm:04-8320315

Cơ sở Y tế thị trấn Lộc Cảng:04-7772309

Cơ sở Y tế thị trấn Hòa Mỹ:04-7552744

Cơ sở Y tế thị trấn Điền Trung:04-8748598

Cơ sở Y tế thị trấn Nhị Lâm:04-8964298

Cơ sở Y tế thị trấn Khê Hồ :04-8815112

Cơ sở Y tế thị trấn Phúc Hưng :04-7772371

Cơ sở Y tế thị trấn Khê Châu:04-8895023

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không