:::

Chăm sóc sức khỏe sinh sản có dịch vụ thông dịch - thành phố Đài Trung

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaichung City Government
Lượt : 161
Ngày : 2016/3/11
Cập nhật : 2016/3/11 下午 02:11:00

Để cung cấp cho Cư dân mới các thông tin y tế liên quan về sức khỏe sinh sản, tiêm chủng, khám sức khỏe trẻ em, kiểm tra tiền thai sản, sàng lọc ung thư, môi trường an toàn cho trẻ em…Hiện chính phủ thành phố Đài Trung đã tuyển mộ 40 “ thông dịch viên là Di dân mới ” cung cấp dịch vụ thông dịch tại 28 cơ sở y tế trong khu vực.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không