:::

Chăm sóc sức khỏe sinh sản có dịch vụ thông dịch - chính phủ Thành phố Tân Bắc

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuNew Taipei City Government
Lượt : 179
Ngày : 2016/3/11
Cập nhật : 2016/3/11 下午 02:11:00

Chính phủ Thành phố Tân Bắc đặc biệt tuyển dụng tình nguyện viên là người nước ngoài thông thạo ngôn ngữ trong nước, để làm cầu nối hỗ trợ cho y bác sĩ trong việc theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Nội dung dịch vụ bao gồm: công tác tiêm ngừa, trợ giúp các phòng khám chăm sóc sức khỏe trẻ em, theo dõi chăm sóc sức khoẻ cá nhân và gia đình, tổ chức các hoạt động liên quan đến thông dịch viên tại các cơ sở y tế hoặc bệnh viện tổng hợp. Làm cầu nối trong việc hỗ trợ phát hiện các trường hợp trẻ sơ sinh dị tật đặc thù để chuyển tiếp đến bệnh viện điều trị đặc biệt, hỗ trợ các bệnh viện trong địa bàn khi gặp phải những trường hợp cá thể cần đến dịch vụ thông dịch, hỗ trợ các cặp vợ chồng có yếu tố nước ngoài khi có nhu cầu trao đổi trong việc điều trị tại bệnh viện. Hỗ trợ phiên dịch các loại tài liệu giáo dục y tế liên quan đến chăm sóc sức khỏe, ghi chép quản lý hồ sơ, đăng ký tiêm chủng phòng ngừa dịch bệnh và hỗ trợ hoàn thành các bảng điều tra về sức khỏe của các cặp vợ chồng có yếu tố nước ngoài.

Các điểm có dịch vụ thông dịch trong khu vực:
1. 29 cơ sở y tế trong khu vực.
2. Bệnh viện liên hợp Thành phố Tân Bắc ( Viện khu Tam Trùng, Bản Kiều).

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không