:::

အထူးအခြေအနေမိသားစုထောက်ပံ့ငွေ

Label
Location
Hit : 238
Date : 2016/3/11
Updated : 2017/12/6 下午 04:08:00

အထူးအခြေအနေမိသားစု နေထိုင်မှုပြဿနာဖြေရှင်းကူညီရန် အရေးပေါ်စောင့်ရှောက်မှုပေးဆောင်ထားသည်။ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးနိုင်ပြီး နေထိုင်မှုပတ်ဝန်းကျင်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာအောင်ကူညီရန် “အထူးအခြေအနေမိသားစုထောက်ပံ့ကူညီစည်းကမ်းချက်” ကိုအထူးပြဌာန်းထားသည်။ အထူးအခြေအနေမိသားစုထောက်ပံ့ကူညီ်မှုတွင် အရေးပေါ်နေထိုင်မှုကူညီစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ သားသမီးစားဝတ်နေရေးထောက်ပံ့ကြေး၊ သားသမီးပညာသင်ထောက်ပံ့ငွေ၊ ရောဂါဒဏ်ရာဆေးဘက်ဆိုင်ရာထောက်ပံ့ငွေ၊ ကလေးငယ်ထိမ်းသိန်းစောင့်ရှောက်ထောက်ပံ့ငွေ၊ တရားဥပဒေစီရင်ထောက်ပံ့ကြေးနှင့် စီးပွားရေးချေးငွေထောက်ပံ့ငွေတို့ပါ၀င်သည်။

Was this information helpful? Yes    No