:::

အလုပ်သမားရေးရာဝန်ကြီးဌာန အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရန်နည်းလမ်းကြောင်း

Label
Location
Hit : 423
Date : 2016/3/11
Updated : 2017/12/6 上午 11:31:00

(၁) အလုပ်သမားရေးရာဝန်ကြီးဌာန ၂၄ နာရီ အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုအထူးဖုန်း ၀၈၀၀-၇၇၇-၈၈၈
(၂) အင်တာနက်မှ အလုပ်သမားရေးရာဝန်ကြီးဌာန”ထိုင်ဝမ်အလုပ်အကိုင်များ” ၀ဘ်ဆိုက်သို့တက်ရောက်ပြီး ပိုများသောအလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာသတင်းကို ရှာကြည့်နိုင်သည်။ ထိုင်ဝမ်အလုပ်အကိုင်များဝဘ်ဆိုက်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ပြည်သူပိုင်အလုပ်အကိုင်ရရှိရန်ဝန်ဆောင်မှုအေဂျင်စီ၊ လူထုအဖွဲ့အစည်း၊ ပုဂ္ဂလိကအေဂျင်စီနှင့်ဒေသအသီးသီးမှအများပြည်သူဆိုင်ရာဌာနမှနေရာလွတ်အလုပ််သတင်းများကို စုဆောင်းတင်ပြထားသည်။

၀ဘ်ဆိုက်:http://www.taiwanjobs.gov.tw

Was this information helpful? Yes    No