:::

နိုင်ငံသားသစ်နှင့်၎င်း၏သားသမီး ပျိုးထောင်ခြင်းနှင့် ပညာသင်ဆုပေးခြင်း

Hit : 297
Date : 2016/3/11
Updated : 2017/12/5 下午 05:02:00

တနိုင်ငံလုံးမှ ဆင်းရဲနွမ်းပါးထူးချွန်သော နိုင်ငံသားသစ်နှင့်၎င်း၏သားသမီးအား သင့်လျော်သောကူညီစောင့်ရှောက်မှုပေးရန် “နိုင်ငံသားသစ်နှင့်၎င်း၏သားသမီး ပျိုးထောင်ခြင်းနှင့် ပညာသင်ဆုပေးရန်စီမံကိန်း” ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းမှတဆင့် ကြိုးကြိုးစားစားလေ့လာသင်ယူဖို့အားပေးရန် မျှော်လင့်သည်။ နိုင်ငံ့ပါရမီရှင်များ ပျိုးထောင်သည့် အခြေခံရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ရောက်ရှိရန်အတွက် မိသားစု စားဝတ်နေရေးစရိတ်သက်သာအောင်ကူညီသည်။
လျှောက်တင်ရန်အရည်အချင်းနှင့်ကိုက်ညီသူအား တက်ရောက်နေသောကျောင်းမှ စီမံကိန်း၏ သတ်မှတ်ထားသောနေ့အတွင်း နှစ်စဉ်လျှောက်တင်ရန်ကြိုဆိုပါသည်။

Was this information helpful? Yes    No