:::

နိုင်ငံခြားနှင့်တရုတ်နိုင်ငံမှအိမ်ထောင်ဖက် သားသမီးပညာရေးလမ်းညွှန်စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်ထောက်ပံ့ငွေ

Label
Location
Hit : 238
Date : 2016/3/11
Updated : 2017/12/5 下午 04:38:00

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက နိုင်ငံသားသစ်သားသမီး၏ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်နေထိုင်မှုကို ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်ရန်အတွက် သင်ခန်းစာများလေ့လာသင်ယူခြင်းကိုအကူအညီပေးပြီး ဖော်ရွေသောပညာသင်ပတ်ဝန်းကျင်တည်ထောင်ကာ
တိုင်းရင်းသားအသိအမှတ်ပြုခြင်းဆိုင်ရာပြဿနာကိုရင်ဆိုင်ဖို့ အကူအညီပေးသည်။ ဤစီမံကိန်းကို၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ ယနေ့တိုင် တိုက်တွန်းလုပ်ဆောင်ပြီး ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရအား “နိုင်ငံခြားနှင့်တရုတ်နိုင်ငံမှအိမ်ထောင်ဖက် သားသမီးပညာရေးလမ်းညွှန်စီမံကိန်း” ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန် ဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ထောက်ပံ့ပေးမည့်စီမံကိန်း ၁၀ ခုသည် အောက်ပါအတိုင်း
(၁) စုံစမ်းမေးမြန်းအကြံပေးလမ်းညွှန်စီမံချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်လုပ်ဆောင်ခြင်း
(၂) မိဘအုပ်ထိန်းမှုဆိုင်ရာပညာသင်ကြားရေးသင်တန်းပေးခြင်း
(၃) ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံ သို့မဟုတ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေ့ လှုပ်ရှားမှုကို ကျင်းပခြင်း
(၄) ပညာသင်ကြားပုံနည်းစနစ်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခြင်း
(၅) ဆရာ၊ ဆရာမများအတွက် ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံလေ့လာသင်တန်းပေးခြင်း
(၆) တရုတ်စကား ဖြည့်စွက်သင်တန်း လုပ်ဆောင်ခြင်း
(၇) ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံသင်ကြားမှုဆိုင်ရာကျောင်းစာအုပ် သို့မဟုတ် အခြားသင်ကြားမှုဆိုင်ရာပစ္စည်းစာအုပ်များကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း သို့မဟုတ် ၀ယ်ယူခြင်း
(၈) တနိုင်ငံလုံးမှ ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံပညာသင်ကြားရေး၏ ထူးချွန်ဆရာရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း
(၉) မိခင်ဘာသာစကား အမွေဆက်ခံသင်တန်း ကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်ခြင်း
(၁၀) ဘာသာစကားမျိုးစုံ ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံ ပါရှိသော ပုံပြင်စာအုပ်ကို မိဘ-ကလေးအတူဖတ်ရှုပြီး အတွေ့အကြုံခံစားချက်အား တနိုင်ငံလုံးမှ ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်သည့်အခြေအနေသည် ၀ဘ်ဆိုက်အတိုင်း http://mucult.cyc.edu.tw

Was this information helpful? Yes    No