:::

Bản đồ địa điểm ngon Cư dân mới tại Thành phố Đài Bắc

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaipei City Government
Bản đồ địa điểm ngon Cư dân mới tại Thành phố Đài Bắc
Bản đồ địa điểm ngon Cư dân mới tại Thành phố Đài Bắc
Lượt : 222
Ngày : 2016/3/10
Cập nhật : 2016/3/10 下午 04:53:00

Chính phủ Đài Bắc theo dõi từ năm 2015 và bắt đầu tập hợp các tiệm quán do Cư dân mới tự tay lập nghiệp và thành công, với nhiều hình ảnh vẽ nên bản đồ tinh xảo các món ngon đậm hương vị Cư dân mới, đã đăng tải trên web chuyên mục Cư dân mới (với 9 loại ngôn ngữ), hướng dẫn rõ vị trí và thông tin chi tiết của các tiệm và quán mới mở do cộng đồng Cư dân mới sáng lập. Hiện nay đã có 56 tiệm được đánh dấu trên bản đồ, cung cấp cho Cư dân mới và mọi người dễ mà tìm kiếm. Đây là sự quan tâm và động viên từ chính phủ đối với Cư dân mới.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không