:::

Biện pháp hỗ trợ bảo vệ người bị gia đình bạo hành – chuyên mục dành cho người nước ngoài

nhãn
vị trí
Lượt : 1009
Ngày : 2016/3/10
Cập nhật : 2016/3/10 下午 04:41:00

Hôn phối nước ngoài và Hôn phối Đại Lục Trung Quốc nếu bị gia đình bạo hành, ngoài việc được hưởng sự bảo vệ như người trong nước. Bộ phúc lợi vệ sinh còn chỉnh hợp các kênh hỗ trợ, tăng cường các biện pháp hỗ trợ và bảo vệ cho Hôn phối nước ngoài và Hôn phối Đại Lục Trung Quốc bị gia đình bạo hành, chỉ đạo chính quyền địa phương kết hợp với đoàn thể dân gian cung cấp cho đối tượng bị gia đình bạo hành có nơi tạm lánh, tăng cường tuyên truyền phương pháp tự bảo vệ bản thân dành cho Hôn phối nước ngoài, tăng cường việc bảo vệ an toàn thân nhân. Các biện pháp bảo vệ có nội dung như sau :
一、Kế hoạch bảo vệ an toàn thân nhân cho Cư dân mới (xin trợ cấp từ Quỹ chăm sóc Hôn phối nước ngoài) : trợ cấp kinh phí cho công tác bảo vệ an toàn thân nhân cho Hôn phối nước ngoài tại địa phương thành phố, huyện (thị ), bao gồm trợ cấp tuyển dụng nhân viên chuyên trách, tố tụng pháp luật, hỗ trợ chi phí sinh hoạt và chi phí thuê nhà ở tạm lánh v.v…
二、Đường dây nóng 113 phục vụ thông dịch đa ngôn ngữ như: tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Campuchia. Thông qua điện thoại ba bên đối thoại giúp vấn đề giải quyết thông suốt, phục vụ 24/24 giờ.
Cơ quan chính quyền địa phương kết hợp với đoàn thể dân gian cung cấp nơi tạm lánh cho Hôn phối bị gia đình bạo hành, bao gồm bố trí chỗ ở tạm lánh, phục vụ thông dịch và vé máy bay về nước.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không