:::

Thực hiện biện pháp trợ cấp kinh tế nhà ở chỉnh hợp

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuMinistry of the Interior
Lượt : 293
Ngày : 2016/3/10
Cập nhật : 2016/3/10 下午 04:37:00

Thực hiện biện pháp trợ cấp tài nguyên nhà ở chỉnh hợp, bắt đầu từ năm 2013 theo Luật nhà ở điều 8, hạng mục trợ cấp bao gồm trợ cấp tiền thuê nhà, phương án hỗ trợ vay lãi thấp trả góp nhà ở và hỗ trợ vay lãi thấp trả góp để tu sửa nhà cửa. Thông tin nôi dụng liên quan có thể tham khảo trang web Bộ Nội Chính.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không